0(0)

The Data Scientist’s Toolbox

Description

Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về các công cụ và ý tưởng chính thường có trong bộ công cụ của nhà khoa học dữ liệu. Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu, mẫu hỏi và công cụ mà các nhà phân tích hay nhà khoa học dữ liệu làm việc cùng. Khóa học này gồm 2 phần: phần 1 là lý thuyết tổng quát về khái niệm của các ý tưởng, cách phân tích dữ liệu; phần 2 là thực hành thực tế với các công cụ được sử dụng trong một chương trình như Version control, Markdown, Git, GitHub, R, and RStudio.

Là khóa đầu tiên trong chuỗi khóa học Data Science Specialization

 

What Will I Learn?

  • Thiết lập R, R-Studio, Github và các công cụ hữu ích khác
  • Tiếp cận dữ liệu, sự cố và công cụ mà nhà phân tích dữ liệu sử dụng
  • Giải thích các khái niệm thiết kế nghiên cứu cần thiết
  • Tạo kho lưu trữ Github

Topics for this course

2h

Data Science Fundamentals?

In this module, we'll introduce and define data science and data itself. We'll also go over some of the resources that data scientists use to get help when they're stuck.

R and RStudio?

In this module, we'll help you get up and running with both R and RStudio. Along the way, you'll learn some basics about both and why data scientists use them.

Version Control and GitHub?

During this module, you'll learn about version control and why it's so important to data scientists. You'll also learn how to use Git and GitHub to manage version control in data science projects.

R Markdown, Scientific Thinking, and Big Data?

During this final module, you'll learn to use R Markdown and get an introduction to three concepts that are incredibly important to every successful data scientist: asking good questions, experimental design, and big data.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

  • 4 bài học/4 tuần
  • Tổng 18 video
  • Khác: Tài liệu, Kiểm tra ôn tập
  • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Target Audience

  • Người bắt đầu tìm hiểu về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu

Want to receive push notifications for all major on-site activities?