0(0)

Regression Models

Course Prerequisite(s)

Description

Các mô hình tuyến tính, như tên gọi của nó, liên hệ kết quả với một tập hợp các yếu tố dự đoán quan tâm bằng cách sử dụng các giả định tuyến tính. Mô hình hồi quy, một tập hợp con của các mô hình tuyến tính, là công cụ phân tích thống kê quan trọng nhất trong bộ công cụ của nhà khoa học dữ liệu. Khóa học này bao gồm phân tích hồi quy, bình phương nhỏ nhất và suy luận bằng cách sử dụng các mô hình hồi quy. Các trường hợp đặc biệt của mô hình hồi quy, ANOVA và ANCOVA cũng sẽ được đề cập. Phân tích phần dư và độ biến thiên sẽ được điều tra. Khóa học sẽ bao gồm tư duy hiện đại về lựa chọn mô hình và cách sử dụng mới của các mô hình hồi quy bao gồm làm mịn biểu đồ phân tán.

Là khóa thứ 7 trong chuỗi khóa học Data Science Specialization

What Will I Learn?

  • Sử dụng phân tích hồi quy, bình phương nhỏ nhất và suy luận
  • Hiểu các trường hợp mô hình ANOVA và ANCOVA
  • Điều tra phân tích phần dư và độ biến thiên
  • Mô tả cách sử dụng mới của các mô hình hồi quy, chẳng hạn như làm mịn biểu đồ phân tán

Topics for this course

7h

Week 1: Least Squares and Linear Regression?

This week, we focus on least squares and linear regression.

Week 2: Linear Regression & Multivariable Regression?

This week, we will work through the remainder of linear regression and then turn to the first part of multivariable regression.

Week 3: Multivariable Regression, Residuals, & Diagnostics?

This week, we'll build on last week's introduction to multivariable regression with some examples and then cover residuals, diagnostics, variance inflation, and model comparison.

Week 4: Logistic Regression and Poisson Regression?

This week, we will work on generalized linear models, including binary outcomes and Poisson regression.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

  • 4 bài học/4 tuần
  • Tổng 40 video
  • Khác: Tài liệu, Kiểm tra ôn tập
  • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Want to receive push notifications for all major on-site activities?