0(0)

Fundamentals of Visualization with Tableau

 • Categories Data Science
 • Duration 2h
 • Total Enrolled 0
 • Last Update January 19, 2022

Description

Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá trực quan hóa dữ liệu là gì và cách chúng ta có thể sử dụng nó để xem và hiểu dữ liệu tốt hơn. Khi sử dụng Tableau, bạn sẽ hiểu hơn các khái niệm cơ bản về trực quan hóa dữ liệu và khám phá giao diện Tableau cũng như xác định và áp dụng các công cụ khác nhau mà Tableau cung cấp. Vào cuối khóa học, bạn sẽ thực hành nhập dữ liệu vào Tableau và giải thích mối quan hệ giữa phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu. Khóa học này dành cho những người bắt đầu học cách sử dụng Tableau, hoặc những người cần bồi dưỡng hay khám phá Tableau chuyên sâu hơn.

What Will I Learn?

 • Cài đặt phần mềm Tableau và tạo hình ảnh trực quan
 • Kiểm tra và điều hướng không gian làm việc của Tableau
 • Thực hành và kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau

Topics for this course

2h

Data Visualization and Its Importance?

In this module, you will be able to define what data visualization is and discuss why it’s so important. You will listen to an interview with Dr. Ben Shneiderman, a modern pioneer of data visualization. You will be able to define interactive visualization and install Tableau Public so you can start to get acquainted with it for the next module. You will be able to make a simple viz so you can clearly see what skills are used in the process.

Getting to Know Tableau for Data Visualization?

In this module, you will be able to identify and describe the various parts that make up the welcome screen, worksheet screen, and dashboard screen.

Let’s Make a Viz!?

In this module, you’ll be able to identify potential questions to answer with a given dataset. You will be able to make three different charts: a line chart, a tree map, and a bar chart. You will be able to create a dashboard with those charts, and be able to add some simple dashboard interactions.

Tableau Community Projects and Visualization Best Practices?

In this module, you will be able to discuss where to get help. You will also be able to discuss where to go for inspiration and how to get involved in the Tableau community. You will be able to discuss and apply 5 data visualization best practice and participate in a #MakeoverMonday project.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 4 bài học/4 tuần
 • Tổng 25 video
 • Khác: Tài liệu, Bài tập ôn tập
 • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Có đam mê tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu
 • Có mong muốn khám phá và học chuyên sâu về Tableau

Target Audience

 • Người bắt đầu sử dụng Tableau
 • Người học chuyên sâu hay bồi dưỡng về Tableau

Want to receive push notifications for all major on-site activities?