0(0)

Excel Power Tools for Data Analysis

 • Course level: Intermediate

Course Prerequisite(s)

Description

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng Power Query để tự động hóa quá trình nhập và chuẩn bị dữ liệu để phân tích. Chúng ta sẽ thấy cách Powerpivot cách mạng hóa quy trình phân tích thực tế bằng cách cung cấp cho chúng ta cơ sở dữ liệu phân tích bên trong sổ làm việc Excel, có khả năng lưu trữ hàng triệu hàng và một ngôn ngữ mô hình mạnh mẽ được gọi là DAX cho phép chúng ta thực hiện phân tích nâng cao trên dữ liệu của mình. Cuối cùng, khóa học sẽ kết thúc bằng cách mạo hiểm thoát khỏi Excel và giới thiệu Power BI, công cụ này cũng sử dụng kiến ​​trúc Power Query và Power BI nhưng cho phép chúng ta tạo các báo cáo và trang tổng quan tương tác tuyệt đẹp.

Khóa cuối cùng trong chuỗi khóa học Excel Skills for Data Analytics and Visualization Specialization 

What Will I Learn?

 • Sử dụng các công cụ và chức năng của Excel để làm sạch và chuẩn bị dữ liệu để phân tích.
 • Sử dụng các dãy và bảng được đặt tên để tự động hóa phân tích của bạn.
 • Hiểu các loại dữ liệu khác nhau trong Excel và sử dụng các hàm thích hợp để làm việc với chúng.
 • Sử dụng các hàm logic và tra cứu để chuyển đổi, liên kết và phân loại dữ liệu.

Topics for this course

04h

Welcome and critical information?

Welcome to Excel Power Tools for Data Analysis. In this course, you will learn about importing and transforming data with Power Query, working with huge datasets in Power Pivot, and creating interactive reports with Power BI. This introductory material will help orient you into the course. We encourage you to think about your goals for the course and share them with your fellow learners.

Get and Transform (Power Query)?

Often the first steps when analysing data are to import the data and combine different datasets together. In Excel, you can use Get and Transform, previously known as Power Query, to help with this. In this module, you will learn how to import data from various sources and the different ways to combine datasets depending on your requirements.

Transforming data in the Query Editor?

Once your data is imported and combined, you then move on to transforming it. A common operation is to pivot data between wide and long formats. You can group data and split a column into multiple columns. Power Query has a few extra options that a normal PivotTable doesn't have.

Power Pivot and the Data Model?

An Excel workbook can handle up to 1 million rows, which sounds like a lot but sometimes you have more data than that. The Data Model in Excel is only limited by the amount of memory your computer has. You can also define database-like relationships between tables. Then you can visualise your data using Power Pivot and cube functions, and create PivotTables.

Visualising Data with Power BI?

We are moving out of Excel with this module. Power BI is Microsoft's Business Intelligence tool. You can put into practice the skills that you have learned in Power Query, M, and DAX, to create dynamic and interactive reports and dashboards in Power BI. Once you have the report looking how you want, share it with others.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 4 tuần học ứng với 4 bài học
 • 30 videos
 • Khác: Bài đọc, Kiểm tra
 • Free (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Hoàn thành khóa học số 1 (Excel Fundamentals for Data Analysis) và số 2 (Data Visualization in Excel) của chuỗi khóa học Excel Skills for Data Analytics and Visualization Specialization
 • Nếu không hoàn thành thì cần có kinh nghiệm về chủ đề này.

Target Audience

 • Data Analyst
 • Data Scientist

Want to receive push notifications for all major on-site activities?