0(0)

Excel Basics for Data Analysis

Description

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho bạn kiến ​​thức làm việc cơ bản để sử dụng bảng tính Excel để Phân tích Dữ liệu. Nó bao gồm một số bước đầu tiên để làm việc với bảng tính và cách sử dụng chúng trong quá trình phân tích dữ liệu. Có nhiều video và ví dụ để bạn tìm hiểu, sau đó là hướng dẫn từng bước để bạn áp dụng và thực hành trên bảng tính trực tiếp.

What Will I Learn?

 • Các nguyên tắc cơ bản của ứng dụng bảng tính
 • Cách thực hiện các tác vụ bảng tính cơ bản
 • Về tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu
 • Cách nhập dữ liệu tệp vào Excel

Topics for this course

2h 30m

Introduction to Data Analysis Using Spreadsheets?

In this module, you will learn about the fundamentals of spreadsheet applications, and you will be introduced to the Excel interface and learn how to navigate your way around a worksheet and workbook.

Getting Started with Using Excel Speadsheets?

In this module you will learn how to perform basic spreadsheet tasks, such as viewing, entering and editing data, and moving, copying and filling data. In addition, you will learn about the fundamentals of formulas, and learn about the most common functions used by a data analyst. Finally, you will learn how to reference data in formulas.

Cleaning & Wrangling Data Using Spreadsheets?

In this module, you will learn about the importance of data quality, and you will learn how to import file data in to Excel. You will also learn about the fundamentals of data privacy. In addition, you will learn how to remove duplicate and inaccurate data, and how to remove empty rows in your data. Finally, you will learn how to deal with inconsistencies in your data and how to use the Flash Fill and Text to Columns features to help you manipulate and standardize your data.

Analyzing Data Using Spreadsheets?

In this module, you will learn about the fundamentals of analyzing data using a spreadsheet, and learn how to filter and sort data. You will also learn how to use some of the most useful functions for a data analyst, and how to use the VLOOKUP and HLOOKUP reference functions. In addition, you will learn how to create pivot tables in Excel, and use several pivot table features.

Final Project?

Great! You have now completed all four modules of this course. In this final module, you will be introduced to a hands-on lab where you will complete a graded assignment for cleaning and preparing data, and then analyzing data using an Excel spreadsheet. This final assignment will be graded by your peers.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 7 bài học
 • 26 videos
 • Khác: Thí nghiệm thực hành, Bài đọc, Bài tập kiểm tra, Bài kiểm tra chấm điểm

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Phần mềm Excel dành cho máy tính
 • Thiết bị với trình duyệt web hiện đại và khả năng tạo tài khoản Microsoft để truy cập Excel trực tuyến miễn phí, Google Sheet

Target Audience

 • Data Professional
 • Data Analyst
 • Data Science

Want to receive push notifications for all major on-site activities?