0(0)

Advanced Google Analytics

Description

Khóa học hướng dẫn bạn cách thu thập và xử lý thành các báo cáo có thể đọc được. Bạn sẽ học cách sử dụng các cấu hình như Custom Dimensions, Custom Metrics, and Event Tracking để thu thập dữ liệu cụ thể cho doanh nghiệp của bạn. Khóa học cũng sẽ trình bày các kỹ thuật phân tích nâng cao hơn bằng cách sử dụng phân đoạn, báo cáo kênh, báo cáo đối tượng và báo cáo tùy chỉnh, cũng như các chiến lược tiếp thị như tiếp thị lại và Tiếp thị lại động hiển thị quảng cáo cho những khách hàng đã truy cập trang web của bạn.

What Will I Learn?

 • Thu thập và xử lý dữ liệu
 • Thiết lập cấu hình và thu thập dữ liệu
 • Kỹ thuật và công cụ phân tích nâng cao
 • Tóm tắt khoa học

Topics for this course

02h

Data Collection and Processing

Setting Up Data Collection and Configuration

Advanced Analysis Tools and Techniques

Advanced Marketing Tools

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 4 lessons
 • 18 videos
 • Total: 2 hours
 • Free certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Có niềm đam mê với Marketing
 • Kỹ năng con người, kỹ năng phân tích, kỹ năng toán học và nhiều hơn nữa.

Target Audience

 • Marketer
 • Data Analyst

Want to receive push notifications for all major on-site activities?